Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phải thay thế cán bộ uy tín giảm sút, đưa việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa trong công tác cán bộ.-F8BET soi cầu

首页